Disclaimer

Bij het gebruik van deze website (www.kippenclub.com) stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website.

De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch aanvaardt de beheerder geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Het opvolgen van het gegeven advies op deze website is geheel op eigen risico.

De beheerder is niet aansprakelijkheid voor schade: - Toegebracht door de website.
- Voortvloeiend uit het gebruik van de website.
- In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
- Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

De beheerder:
- Behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
- Behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
- Is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

De gebruiker, u, vrijwaart de beheerder, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Ja, ik wil het kippen nieuws graag ontvangen!

Je ontvangt wekelijks praktische tips in je mail box om het houden van blije & kippen zo makkelijk mogelijk te maken.

Whatsapp berichtje sturen
1
Kom je er niet uit? Dan kun je mij een whatsapp berichtje sturen, dan kijk of denk ik met je mee!